πληροφορίες για ταμεία

Προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση της έγκρισης από το κάθε ταμείο και έπειτα:

1) Όσον αφορά στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, συντελείται ένα πρώτο ραντεβού στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγείας Αθήνας (ΙΚΑ Αθηνών), όπου έπειτα από εξέταση/διάγνωση από την αρμόδια ομάδα ειδικών παρέχεται έγγραφη γνωμάτευση, η οποία στη συνέχεια προωθείται στο αντίστοιχο ΙΚΑ που ανήκει κάθε οικογένεια και όπου ανοίγει ατομικός φάκελος για το παιδί.

2) Όσον αφορά στα υπόλοιπα ταμεία, συντελείται ένα πρώτο ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο φορέα όπως π.χ. ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας, όπου έπειτα από εξέταση/διάγνωση από την αρμόδια ομάδα ειδικών παρέχεται έγγραφη γνωμάτευση, η οποία στη συνέχεια προωθείται στην αντίστοιχη υπηρεσία του εκάστοτε ταμείου, όπου και ανοίγει ατομικός για το παιδί φάκελος.

Αυτά ανεξάρτητα από εμάς. Για εμάς οι τιμές αναλογούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες των θεραπευόμενων. Στόχος μας είναι να μην αποτελούν εμπόδιο της θεραπευτικής διαδικασίας.