Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση σε κάθε πολίτη που δέχεται υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τη διασφάλιση θεμάτων ηθικής, εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας:

Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Οικουμενική Διακήρυξη Αρχών Δεοντολογίας για Ψυχολόγους

Κανόνες της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων