χρήσιμοι σύνδεσμοι
χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Εταιρεία με στόχο την ενδυνάμωση της επιστημονικής κοινότητας, την ενημέρωση του κοινού για την προαγωγή της καθημερινότητας και τη δισκτύωση με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού.

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Σκοπός του συλλόγου είναι η κατοχύρωση και προαγωγή του επαγγέλματος του ψυχολόγου σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, η προώθηση της ψυχολογικής έρευνας και η ενημέρωση του κοινού για θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος.

American Psychological Association

Πρόκειται για τη σημαντικότερη οργάνωση σε επιστημονικό και ψυχολογικό επίπεδο, εκπρόσωπο του επιστημονικού κλάδου της ψυχολογίας των ΗΠΑ, με περισσότερα από 100.000 μέλη, μεταξύ των οποίων γιατροί, ερευνητές, κλινικοί και φοιτητές.

Directory of Open Access Journals

Διαδικτυακός κατάλογος επιστημονικών περιοδικών υψηλού επιπέδου.

Journal of Family Psychotherapy

Το διαδικτυακό περιοδικό της Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας σε διεθνές επίπεδο.

Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία

Ηλεκτρονικό περιοδικό συστημικού προασανατολισμού, με σχετική θεωρία και έρευνα.

Αcademia.edu

Διαδικτυακή πλατφόρμα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με χιλιάδες επικαιροποιημένα και τεκμηριωμένα άρθρα και κείμενα.

International Association for Cross-Cultural Psychology

Ο ιστότοπος της Διεθνούς Εταιρείας Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονικές εκδόσεις.

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας»

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης σε κοινωνικά και πολιτισμικά ευαίσθητες και αποκλεισμένες ομάδες.

Κέντρο Ημέρας «Λωτός»

Κέντρο ημέρας για άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας με σκοπό την υποστήριξη, την αποκατάσταση και την επανένταξη

ΕΣυΘεΠας

Εταιρεία συστημικής θεραπείας και παρέμβασης, με παράλληλη διδακτική συστημική δραστηριότητα.